1. Pracę rozpoczynamy od spotkania z klientem(inwestorem) Poznajemy gust i potrzeby klienta, oraz wspólnie ustalamy zakres prac i harmonogram ich wykonania.
 2. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i wpłacenie 50% zaliczki od ustalonej wspólnie kwoty. Następnie wykonujemy inwentaryzację, podczas której dokonujemy oględziny obiektu, jego obmiar i niezbędną dokumentację ,która będzie wyjściowa do rozpoczęcia prac projektowych. Na tym spotkaniu przedstawione są klientowi propozycje stylu odpowiadające jego upodobaniom.
 3. Następnie rozrysowujemy rzuty w komputerze i rozpoczynamy prace koncepcyjne.
 4. Podczas projektowania na bieżąco konsultujemy się z naszym klientem, przesyłając mu nasze pomysły i sugestie. Zwykle dochodzi do kilku spotkań w trakcie których przedstawiamy naszą wizję ,omawiamy szczegóły proponujemy wzory produktów, oraz słuchamy uwag klienta i odpowiadamy na jego pytania. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z klientem to też większość w/w usług również omawiamy drogą internetową.
 5. Następnie tworzymy wizualizację w 3D . Przygotowując projekty tworzymy fotorealistyczne wizualizacje 3d, które umożliwiają klientom obejrzenie projektowanego wnętrza lub budynku w taki sposób, w jaki ma ono wyglądać po realizacji. Pozwala to klientowi na łatwiejszą ocenę proponowanych koncepcji projektowych.
 6. Po zaakceptowaniu projektów wykonujemy projekty budowlane i wykończeniowe.
Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami wykończeniowymi oraz dużymi firmami budowlanymi.
Dodatkowo oferujemy kompleksowy nadzór budowlany pod klucz.
Przekazujemy projekty klientowi, jeśli wybrał on opcję samodzielnej realizacji projektu.
W tej opcji również przysługuje nadzór autorski i pomoc w zakupach w ograniczonej formie.
Sprawdź zakładkę oferta.
 • W zależności od metrażu, rodzaju projektu, zakresu projektu; średnio budowlany z gotową mapą z wypisem, wyrysem - 3-4 miesiące do pozwolenia na budowę
 • Wnętrzarski od 60m2 – ok. 3 miesiące

Jednak wszystko ustalane jest indywidualnie, a terminy ustalone wpisane do umowy i przestrzegane, zdarzają się opóźnienia z przyczyn niezależnych od projektanta – czasem są to decyzje urzędowe, czasem decyzje klienta.

 • Trwa 15 minut i jest gratis
 • Po 15 minutach spotkanie traktowane jest jak porada, jest już płatne 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Jeśli jednak klient zdecyduje się na podjęcie współpracy, opłata za konsultację zostaje wliczona w cenę projektu.
 • W umowie ustalone są dwie koncepcje więc jest możliwość sprawdzenia dwóch najrozsądniejszych rozwiązań.
 • Ponadto, zanim przejdziemy do realizacji I etapu robimy bardzo szczegółowy wywiad z klientem na temat jego preferencji i upodobań.
 • Pracujemy w ciągłym kontakcie z klientem, budżet ustalany jest na wstępie, wszelkie rozwiązania są konsultowane z klientem.
 • Tak, to rozwiązanie jest nawet wskazane, ponieważ już na etapie projektu budowalnego można przewidzieć ustawienia we wnętrzu poprzez zrealizowanie modelu 3D.
 • Budynkiem można obracać i wchodzić do środka poprzez wirtualny spacer, co daje nam możliwość lepszego wyobrażenia sobie naszej przyszłej inwestycji.
 • Mapa do celów projektowych – geodeta.
 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub
 • Decyzja o warunkach zabudowy - o taką decyzję należy wystąpić do gminy, do której należy działka przeznaczona do inwestycji.
 • Często w przygotowaniu wniosku do decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest pomoc architekta.
 • Nawet wcale, wszystko można załatwić drogą mailową i telefoniczną.
 • Normalnie wystarczą 3-4 wizyty:
  1. Podpisanie umowy i wstępne ustalenie wytycznych do projektu.
  2. Spotkanie omawiające zmiany do wykonanej koncepcji.
  3. Odebranie projektu, wybranie ostatecznych materiałów wykończeniowych i kolorów z katalogów i wzorników.
  4. Spotkanie zakupowe(ok 2-4 godz –w zależności od oferty)w celu wybrania ostatecznych materiałów wykończeniowych lub dekoracyjnych.