„Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem”

1. Pracę rozpoczynamy od spotkania z klientem(inwestorem) Poznajemy gust i potrzeby klienta, oraz wspólnie ustalamy zakres prac i harmonogram ich wykonania.

2. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i wpłacenie 50% zaliczki od ustalonej wspólnie kwoty. Następnie wykonujemy inwentaryzację, podczas której dokonujemy oględziny obiektu, jego obmiar i niezbędną dokumentację ,która będzie wyjściowa do rozpoczęcia prac projektowych. Na tym spotkaniu przedstawione są klientowi propozycje stylu odpowiadające jego upodobaniom.

3. Następnie rozrysowujemy rzuty w komputerze i rozpoczynamy prace koncepcyjne.

4. Podczas projektowania na bieżąco konsultujemy się z naszym klientem, przesyłając mu nasze pomysły i sugestie. Zwykle dochodzi do kilku spotkań w trakcie których przedstawiamy naszą wizję ,omawiamy szczegóły proponujemy wzory produktów, oraz słuchamy uwag klienta i odpowiadamy na jego pytania. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z klientem to też większość w/w usług również omawiamy drogą internetową.

5. Następnie tworzymy wizualizację w 3D . Przygotowując projekty tworzymy fotorealistyczne wizualizacje 3d, które umożliwiają klientom obejrzenie projektowanego wnętrza lub budynku w taki sposób, w jaki ma ono wyglądać po realizacji. Pozwala to klientowi na łatwiejszą ocenę proponowanych koncepcji projektowych.

6. Po zaakceptowaniu projektów wykonujemy projekty budowlane i wykończeniowe.

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami wykończeniowymi oraz dużymi firmami budowlanymi. Dodatkowo oferujemy kompleksowy nadzór budowlany pod klucz.
Przekazujemy projekty klientowi, jeśli wybrał on opcję samodzielnej realizacji projektu. W tej opcji również przysługuje nadzór autorski i pomoc w zakupach w ograniczonej formie.

Dodatkowo świadczymy usługi tj:

  • Projekty urbanistyczne
  • Projekty architektoniczne, budowlane
  • Projekty branżowe- technologia.
  • Projekty zmiany przeznaczenia użytkowania lokalu dla Sanepid-u (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami)
  • Projekty instalacji hydraulicznej i elektrycznej.
  • Projekty mebli
  • Projekty elewacji w 3D